راهنمای ارسال مقاله

راهنما و قوانین تدوین مقاله 

لطفا قبل از اقدام به ارسال مقاله نکات و شرایط ذیل را به دقت بخوانید. رعایت نکات بیان شده در متن ذیل به تایید زودهنگام مقالات ارسالی شما کمک بسزایی خواهد کرد.

راهنمای نویسندگان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله

لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای شما نویسنده ی گرامی و با تشکر از اینکه ماهنامه علمی مدیریت و مطالعات فرهنگی محنا را برای ارائه دستاورد پژوهشی خود برگزیده اید، به اطلاع می رساند رعایت کامل و دقیق مفاد زیر، شرط ورود مقاله به روند ارزیابی خواهد بود.

رعایت ابعاد علمی پژوهشی

عمده ترین ابعاد از ویژگیِ علمی – پژوهشی به شرح زیر تعریف شده است:

 1. رعایت مراحل عمده ی روش پژوهش (چکیده، مقدمه و طرح مسئله، بحث و تحلیل یافته ها، نتیجه گیری)
 2. تناسب با نیازهای علمی-فکری جامعه ی اسلامی (کاربردی بودن)
 3. خلاقیت و نوآوری درخصوص موضوع و محتوا
 4. به کارگیری مفاهیم و اصطلاحات علمی و تخصصی
 5. ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی مطالب
 6. برخورداری از چهارچوب نظری
 7. استفاده از منابع معتبر و اصلی (با ذکر منابع)
 8. مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده/نویسندگان مقاله باشد.
 9. در صورت اقتباس از متن آثار و منابع دیگر، ارجاع دقیق به منبع اصلی رعایت شود.
 10. مقاله نباید همزمان به سایر نشریات، اعم از مجموعه های چاپی یا الکترونیکی (با هر درجه ی علمی) ارسال شود، یا در همایش ها و کنفرانس ها ارائه شود.
 11. مقاله پیش از این و یا پس از ارائه به ماهنامه، نباید از سوی هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی (به زبان فارسی یا غیرفارسی) پذیرش یا منتشر شده باشد.
 12. ماهنامه از مقاله های نظری که به ابداع یا ارائۀ نظریه های علمی (با رعایت موازین علمی) و نیز نقد و بررسی علمی، دقیق و مستدلِ نظریه های موجود می پردازند، استقبال می کند.

رعایت قواعد نگارش:

 • متن مقاله با استفاده از واژه پرداز Word (قلم B Mitra اندازه 14) و با حاشیه ی 3 تایپ شود.
 • حجم مقاله حداکثر می­تواند 10000 واژه باشد (تأکید می شود که نکات ویرایشی مورد توجه باشند. این امر موجب تسهیل فرایند بررسی مقاله و نیز مانع افزایش بی دلیل حجم مقاله خواهد بود. بویژه به مواردی چون نقطه گذاری، فاصله، نیم فاصله و … دقت کافی شود).
 • معادل غیرفارسی «واژگان تخصصی» و «اسامی خاص» و همچنین توضیحات اضافی در موارد ضروری، در پانوشت هر صفحه قرار گیرند.
 • قسمت های مختلف مقاله پس از بخش «مقدمه»، بوسیله شماره گذاری استاندارد مقالات علمی پژوهشی، تفکیک و مشخص شوند. بخش مقدمه (بیان مسئله) فاقد شماره خواهد بود.
 • هر کجا نقل­ قول مستقیم یا غیرمستقیم پایان می پذیرد، ارجاع به صورت درون متنی انجام شود، فقط با ذکر: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع: شمارۀ صفحه/صفحات) مثال فارسی: (شایان، 165:1388-164) مثال غیرفارسی: (Sim,1989: 25-27)

تذکر: در صورت تعدد نوشته ­هایی از یک نویسنده و در یک سال، به کمک افزودن الف، ب، ج و… در کنار سال انتشار داخل پرانتز، تفکیک منابع انجام می شود. (هم در متن و هم در فهرست منابع)

نحوه ی درج فهرست منابع در پایان مقاله بدین ترتیب است:

 • الف) کتاب ­ها: همه کتاب ها به طور کامل و با رعایت ترتیب الفبایی با الگوی زیر نگاشته شوند:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار کتاب)، عنوان کتاب(Bold)، نام مترجم، تعداد جلدها، شمارۀ چاپ، محل نشر: نام مؤسسۀ انتشارات.

 • ب) مقاله ­ها: همه ی مقاله های منبع به طور کامل با رعایت ترتیب الفبایی و با الگوی زیر نگاشته شوند:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار مقاله)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مترجم، نام مجله، دوره، شمارۀ مجله: شمارۀ صفحات آغاز و پایان مقاله در مجله.

 • ج) منابع الکترونیکی: نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان موضوع، تاریخ مراجعه به سایت، نشانی دقیق اینترنتی (هایپرلینک).

نکات مهم:

 1. نیازی به شماره گذاری منابع نیست.
 2. نیازی به تفکیک بخش کتاب ها از بخش مقاله ها نیست. مشخصات کتاب ها و مقاله ها بصورت یکجا و «فقط بر اساس ترتیب الفبایی نام های خانوادگی نویسندگان» مرتب شوند.
 3. منابع از لحاظ زبان نگارش بخش بندی شوند، بصورت: فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و …

سازمان دهی مقاله:

الف) صفحه نخست مقاله شامل موارد زیر باشد:

 • عنوان مقاله (تا حدّ امکان موجز، صریح و دقیق باشد)
 • مشخصات شخصی و علمی نویسنده/نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان، رتبه­ ی علمی، مقطع و رشتۀ تحصیلی، محل کار یا تحصیل، نشانی پست الکترونیک، شماره های تماس ثابت و همراه کلیه ی نویسندگان.

تذکر: نویسندۀ مسئول مقاله مشخص شود. ماهنامه برای تمامی نامه نگاری ها و درخواست های احتمالی فقط با نویسنده مسئول در ارتباط خواهد بود. درصورت عدم درج نام نویسنده مسئول، فردی که مقاله را در سامانه ثبت کرده است، مسئول مقاله شناخته می شود.

 • چکیده های فارسی و انگلیسی (هرکدام 150 تا 200 واژه).
 • واژگان کلیدی (5 تا 7 واژه).

ب) بدنه ی اصلی مقاله شامل موارد و ترتیب کلّی زیر باشد:

 1. مقدمه
 2. مروری بر پیشینه و ادبیات پژوهش
 3. چهارچوب نظری
 4. بحث اصلی و تحلیل یافته­ های پژوهش
 5. نتیجه گیری
 6. فهرست منابع

نحوه ارسال مقاله

لطفاً مقاله ی خود را در قالب فایل Word، از طریق «سامانه ی ماهنامه» (به نشانی www.mjournal.ir)، قسمت ارسال مقاله و تکمیل فرم بارگذاری و ارسال کنید. آغاز فرایند بررسی مقاله منوط به انجام این فرایند است.

نحوه پیگیری وضعیت مقاله

پس از ارسال مقاله از طریق سامانه ، مستندات ابتدا توسط مدیر اجرایی بررسی شده و سپس از نوبت داوری قرار خواهد گرفت. پس از داوری و تایید مقاله، موضوع به تحریریه نشریه ارجاع و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. تمامی مراحل و فرآیند ها از طریق سامانه پیامکی 10007590 یا شماره هوشمند 09301098765 به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

مطالب مندرج در این ماهنامه، لزوماً بیانگر دیدگاه های نشریه ماهنامه محنا نیست.
ماهنامه در ویرایش مقاله ها کاملا آزاد است.

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

سازمان و محتوای مقاله طبق فرمت اعلامیِ ماهنامه در راهنمای نویسندگان (مطالب فوق) تهیه شده است.

 • مقررات حفظ حریم خصوصی را رعایت کرده ام.
 • از مفاد منشور اخلاقی تدوین مقالات علمی آگاه هستم.
 • اطلاع دارم که چنانچه مفاد راهنمای نویسندگان رعایت نشده باشد، ماهنامه مختار است به نحو مقتضی درخصوص مقاله تصمیم بگیرد.
 • مشخصات تمامی نویسندگان به طور کامل و دقیق درج شده است: نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، عنوان کامل مؤسسه محل اخذ مدرک یا محل تحصیل فعلی، مرتبۀ علمی (برای اعضای هیئت علمی).
 • مسئولیت هرگونه اشتباه در درج مشخصات نویسندگان و یا درج مشخصات نویسندگان بدون اطلاع ایشان، به عهده نویسنده مسئول است.
 • در طول زمان ارزیابی مقاله تمام مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله انجام می شود. لذا لازم است ایمیل و شماره تماس ایشان فعال باشند و نیز در اسرع زمان ممکن برای پاسخگویی به ایمیل های سامانه و فصلنامه اقدام کنند. بدیهی است فصلنامه در قِبال تأخیر پاسخگویی نویسنده مسئول به درخواست های احتمالی، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
 • بخش اهداف و زمینه های فصلنامه را دقیق بررسی کرده ام و از حوزه های تخصصی مورد نظر فصلنامه آگاهی دارم. موضوع و محتوای مقاله ام را از هر لحاظ برای ارسال به این فصلنامه مناسب می دانم. مسئولیت هرگونه ناهمخوانی مقاله با این موارد را می پذیرم.
 • از این نکته مطلع هستم که چنانچه در هر زمان (حتا پس از پذیرش و انتشار مقاله) مشخص شود که مقاله ام درجایی جز این ماهنامه (سایت های اینترنتی، مجلات دانشگاهی و غیردانشگاهی، همایش ها، کتاب ها و …) نیز منتشر شده است و یا محتوای آن با سایر مقالات (به ویژه با سایر مقالات منتشرشده از سوی نویسنده/نویسندگان همین مقاله) مشابهت های اساسی دارد، ماهنامه مختار است مقاله را مردود اعلام کند و عواقب آن نیز شامل حال نویسنده/نویسندگان) خواهد بود.

متن حق چاپ

بازنشر نسخۀ الکترونیکی مقالات انتشاریافته در فضای مجازی و یا هر گونه بهره برداری مادی و معنوی از محتوای مقالات، فقط با ذکر مشخصات این فصلنامه به عنوان منبع انتشار امکان خواهد داشت.

رعایت اصول اخلاقی مربوط به انتشار مقالات برای نویسندگان محترم الزامی است:

از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی فصلنامه و جنبۀ پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش شخص نویسنده یا نویسندگان باشد.

لازم است نویسنده مقاله داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را در ضمن ارسال مقاله ارائه و معرفی نماید.

مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و یا پایان نامه های کارشناسی ارشد با ذکر نام اساتید راهنما و مشاوران و قید « مستخرج از رساله / پایان نامه » قابل پذیرش است.

مقاله ارسالی چه بصورت کامل و چه بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد.

مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود.

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را بر عهده داشته و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند.

نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

ماهنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش‌شده آزاد بوده و استرداد مقاله فقط به موجب درخواست مکتوب نویسنده ؛ پیش از ارجاع به داوری میسر خواهد بود.

مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته ‌شده در زمان مقرر بر عهده نویسنده است.